Ekologická olympiáda pro SŠ

Ve dnech 8. až 10. října 2015 proběhl další ročník Ekologické olympiády pro střední školy. Ve třech dnech byly prověřeny teoretické znalosti studentů, ale také jejich kreativita a praktická zdatnost při řešení zadaných úkolů. Téma krajského kola soutěže bylo Sport, rekreační aktivity a ochrana přírody. Jako spolupořadatelé jsme poskytli zázemí pro řešení praktického úkolu pro studenty. Pro učitele jsme připravili doprovodný program – cestovatelskou přednášku o výpravě do Mongolska.

Soutěže se zúčastnilo 10 tříčlenných družstev, které v plném nasazení bojovali o první místo. Zlato vybojovali studenti Gymnázia Zlín – Lesní čtvť, stříbrná příčka patřila studentům Gymnázia J. A. Komenského a Jazykové školy s právem s. j. z. Uherský Brod a třetí místo náleželo týmu Masarykova gymnázia a Střední zdravotnické školy Vsetín.

Ekologickou olympiádu pořádá ČSOP Kosenka Valašské Klobouky, Gymnázium Valašské Klobouky, Muzeum regionu Valašsko ze Vsetína, EnviCentrum Pro krajinu Vysoké Pole a Město Valašské Klobouky. Soutěž je pořádána s finanční podporou Zlínského kraje, Státního fondu životního prostředí ČR a Ministerstva životního prostředí. Celostátním pořadatelem a koordinátorem Ekologické olympiády je Český svaz ochránců přírody.