Ekologická olympiáda 2016

Ve dnech 6. – 8. 10. proběhlo v Envicentra Pro krajinu ve Vysokém Poli a v prostorách Gymnázia Valašské Klobouky krajské kolo Ekologické olympiády pro středoškoláky, jejímž letošním tématem byly Biokoridory a biobariéry.

Letošního ročníku se opět zúčastnilo deset tříčlenných družstev z gymnázií a středních škol Zlínského kraje. Po náročných dvou dnech nabitých plněním různých úkolů si první místo zasloužilo družstvo Klobuckého gymnázia ve složení Karel Obadal, Markéta Sýkorová a Gabriela Sucháčková. Druhou příčku obsadilo družstvo Gymnázia Uherské Hradiště a třetí místo vybojoval tým Gymnázia J. A. Komenského a jazykové školy s právem s. j. z. Uherský Brod. Vítězové postupují do národního kola, které proběhne v červnu 2017.

První den prověřil teoretické znalosti soutěžících. Vedle vědomostního testu, práce s mapou, hledání chyb v textu a dalších úkolů dostali účastníci také tradiční a oblíbený úkol- sehrát recesistickou scénku na téma: “ Hele, už to jede!“ Druhý den navštívili soutěžící Ekofarmu Javorník, kde měli možnost zhlédnout modelový příklad hospodaření, které je nejen ekologické, ale také cíleně vrací krajině její původní funkci. Nabyté informace potom soutěžící družstva použila při zpracování projektu, ve kterém měla za úkol nejen zrevitalizovat určité území, ale také navrhnout řešení odstranění biobariér pro vybrané organismy. Závěrečným a nelehkým úkolem byla obhajoba zpracování projektu před přísnou, ale spravedlivou porotou.

Ekologickou olympiádu pořádají Gymnázium Valašské Klobouky, ČSOP Kosenka Valašské Klobouky, Muzeum regionu Valašsko ze Vsetína, EnviCentrum Pro krajinu Vysoké Pole a město Valašské Klobouky. Soutěž je pořádána s finanční podporou Zlínského kraje, Státního fondu životního prostředí ČR a ministerstva životního prostředí. Celostátním pořadatelem a koordinátorem ekologické olympiády je Český svaz ochránců přírody.

Chcete-li se dovědět více o průběhu olympiády, přečtěte si zprávu od pana Jaromíra Slavíčka, který s námi strávil příjemný čtvrteční den. Pan Slavíček býval pedagogickým doprovodem studentů Gymnázia Uherský Brod a svou přízeň nám zachovává až do dnešních dnů. Děkujeme a vážíme si toho.