Dvoudenní pobyt dětí ze ZŠ Brumov-Bylnice

Ve dnech 12. – 13. dubna jsme strávili příjemný čas se žáky pátých tříd ze ZŠ Brumov-Bylnice. V loňském roce se někteří z nich zúčastnili soutěže „Z lavic do přírody“ a vyhráli I. místo. Odměnou byl pobyt pro celou třídu na Envicentru.
Děti se seznámily se všemi zvířaty na statku. Nejvíce se jim líbil náš zakrslý kozlík Dařbuján a taky muflonče. Někteří by si je nejraději odvezli domů. Tak s nimi trávili alespoň všechen svůj volný čas. Své znalosti jsme oprášili a doplnili také na bylinkové cestě zdraví. Příjemný zážitek jsme měli v kapličce, kde nám holky krásně zazpívaly Aleluja. Na večer byl připravený oheň a špekáčky.
Druhý den byl odpočinkový a děti už čekalo jen svezení na koňském povozu a cesta za pokladem (questing).