Dožínky

1. října 2014 – středa patřila dětem ze základní školy Vysoké Pole, které si připravily krásné pásmo písniček a tanců pro své rodiče. Na Envicentrum přinesly dožínkový věnec, který nám předaly a poté předvedly své vystoupení. ne Envi jsme zase  připravili povídání o zemědělských strojích a nářadí. Spustili jsme naši starou mlatičku a vymlátili obilí. Všichni také měli možnost si vyzkoušet mlácení pomocí cepů. Není to tak jednoduché jak to vypadá, ale nakonec jsme i to zvládli. Lidí přišlo tolik že jsme se skoro nevlezli ani do naší stodoly.