Den Slovanů 15. června 2013

Spolu se ZŠ Vysoké Pole jsme na Envi uspořádali Den Slovanů, který byl slavnostním zakončením celoročního školního programu věnovaného této tematice.