Adventní trhy Valašské Klobouky

29. listopadu 2015 v prostorách valašskoklobuckého podnikatelského centra ve Valašských Kloboukách i letos opět probíhaly adventní trhy. Všechny čtyři neděle byly tématicky zaměřené. Téma první neděle bylo Adventní zvyky na Valašsku. Tak jak si povídáme s dětmi na našem výukovém programu, tak si i dospělí vyzkoušeli zvyky a tradice týkající se doby adventní. Svobodné dívky házely slupkou od jablíčka, aby se dozvěděly jak se bude jmenovat jejich milý, děti si pustily skořápkové lodičky a ti starší si vyzkoušeli hrníčkové kouzlení. Povídali jsme si nejen o zvycích na Sv. Martina, Barboru,Lucii či Mikuláše,ale i méně známém zvyku, který již zanikl a to byla obchůzka Matiček či svatých Barborek. V tyto dny děti také dostávaly malé drobnosti. Nechyběl ani Mikuláš s čertem a tradiční klobouckou maskou laufrem.