Adaptační kurz pro zastupitele

11.-12. prosince – město Valašské Klobouky uspořádalo pro nově zvolené zastupitele adaptační kurz. Dvoudenní kurz se uskutečnil na Envicentru, cílem  školení bylo seznámit členy vrcholného orgánu města se zákony a pravidly, které se jejich funkce dotýkají. Účastníci si udělali čas i na krátkou vycházku ke kapli na Bojatínu včetně „Cesty zdraví,“ která je součástí  areálu ve Vysokém Poli.

Vice zde: Vedení radnice připravilo pro všechny zastupitele města adaptační kurz