Rybí život

V úterý 17. ledna jsme si povídali o životě ryb – připomněli jsme si obecné informace a konkrétněji jsme mluvili o životě lososů, kteří se narodí ve sladkých vodách a přibližně po dvou letech odplouvají do slané vody moří a oceánů, kde pohlavně dospívají a připraví se na náročnou cestu zpět, do místa svého narození, aby zde přivedli na svět nové potomstvo. Místům s mělkým dnem v horních tocích řek, kam se lososi táhnou vytřít, se říká trdliště. Na toto nové slovo děti přišly pomocí rybího domina, kdy musely správně poskládat těla ryb známých z našich vod. Pověděli jsme si také, že ještě na začátku 20. století táhli českými řekami, především Vltavou a Otavou, tisíce lososů a služebnictvo si dokonce vyhrazovalo právo, že nebude dostávat lososa k jídlu častěji než dvakrát týdně. Od těch dob se však koryta řek významně změnila – byly vystavěny přehrady, jezy, koryta jsou regulována a tím mizejí přirozené úkryty. Tak lososi z českých řek zmizeli. Od roku 1998 probíhá záchranný program pro lososy a rybáři vysazují ročně tisíce plůdků s nadějí, že se lososi vrátí. Zatím se vracejí pouze jednotlivé kusy.
Cesta z moře na místo trdliště je pro lososa velmi náročná a čeká jej na ní spousta překážek. To jsme si mohli dobře uvědomit díky stolní hře „Dlouhá cesta domů“, kdy lososi (jednotliví hráči) museli překonávat jezy, zdymadla a nesměli se nechat chytit rybáři ani hladovými predátory. Všichni jsme zdárně doplavali do cíle – do místa svého rodiště.
Taky jsme si s dětmi vyzkoušeli, jak je pro rybu těžké, když se dostane na sucho. To už se ne všem rybičkám podařilo dostat zpátky do vody 🙂
A jak jsme se k povídání o rybách vůbec dostali? Přiměl nás k tomu jednoduchý pokus s PET lahví plnou vody a obyčejným kapátkem. Kapátko bylo zavřeno v lahvi a drželo se nahoře a úkolem našich badatelů bylo dostat kapátko ke dnu. Ne však otočením lahve vzhůru nohama 🙂 Děti zkoušely kdeco, až jsme společně přišli na to, že stačí láhev zmáčknout, čímž se dostane voda do kapátka, to se stane těžší a začne klesat. Tohoto principu využívají právě i ryby při stoupání a klesání v hluboké vodě. Pomocí vzduchového měchýře dokážou upravovat svou hmotnost. Stejně tak je tento princip využíván u ponorky.
Spoustu nového jsme se tentokrát dověděli a na závěr jsme se ještě i venku provětrali a zahráli si naši oblíbenou hoňku ve sněhovém bludišti.