Výukové programy a Olympiáda – Voda v krajině

Stav

V rámci projektu spolufinancovaného ze zdrojů EU – Fondu malých projektů vznikají u nás na Envicentru Pro krajinu ve Vysokém Poli a u našeho slovenského partnera ZŠ a MŠ Michala Rešetku v Horní Súči dva nové výukové programy na téma Voda v krajině, dva semináře pro pedagogy a soutěž Voda v krajině pro 7.ročníky.

Termíny:

Přihlášky:   do 5.4. 2019

26.4. 2019  české národní kolo, Envicentrum Pro krajinu

21.5. 2019  československé kolo, Envicentrum Pro krajinu

Snímek1 Snímek2

Semináře pro pedagogy

V prosinci a v lednu u nás proběhly dva semináře pro pedagogy na téma Hospodaření s vodou aneb Staré moudrosti v nové krajině. Semináře proběhly v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného ze zdrojů EU – Fond malých projektů.

Učitelé českých i slovenských základních škol se na seminářích seznámili se současnou problematikou a stavem spotřeby vody v obou krajinách. Prakticky si vyzkoušeli vyrobit jednoduchou výukovou pomůcku a vyzkoušeli si několik pokusů se sněhem, které lze jednoduše realizovat ve škole. Mezi dvěma bloky jsme se na semináři posilnili výbornou kyselicí. V druhé části seminářů jsme se věnovali teoretickému i praktickému hospodaření v současné krajině. Přednášející se podělili o své vlastní zkušenosti s hospodařením, co funguje a co se naopak neosvědčilo. Důležitou součástí obou seminářů byla také výměna zkušeností z různých škol.

Semináře beze sporu splnily svůj účel a my na Envicentru Pro krajinu budeme rádi za další zájem o tuto tématiku. Bude-li zájem ze strany nepedagogické veřejnosti, rádi připravíme seminář veřejný. Toto téma je více než aktuální a každý z nás má možnost hospodařit na svém pozemku s vodou ať už dešťovou, splachovou, či užitkovou,…

Tak tedy příště.

Veronika Kršáková

Ekologická olympiáda 2018

Ve čtvrtek  18.10. 2018 se do Valašských Klobouk zase po roce sjely olympijské týmy ze středních škol Zlínského kraje. Tento ročník Ekologické olympiády se nesl v duchu praktické ochrany přírody. Týmy přijely, aby ukázaly, jaké schopnosti a znalosti mají v oblasti managementu ochrany přírody. Mnohé si vedly nad očekávání a překvapily kreativitou navržených opatření. Jiné týmy vynikaly v praktických úkolech typu odstranění náletu na pastvinách. Učitelé měli možnost pomoci znovuobnovit višňový sad na Královci. Olympiáda byla našlapaná ostatně jako každý rok. Teoretiká část probíhala na Gymnáziu Valašské Klobouky a praktická část pak na Královci resp. v PR Ploščiny a v rezervaci Ščúrnica, kde studenti sbírali potřebné informace ke zpracování návrhu managementu ochrany přírody. Samotné návrhy pak zpracovávali u nás na Envicentru Pro krajinu ve Vysokém Poli.

Byla to obohacující událost pro všechny zúčastněné. Děkujeme a těšíme se na další ročník.

Tým Envi

Zdravotní přednáška na Envi

Ve čtvrtek 11.října 2018 bude na Envi již po druhé přednášet lázeňský lektor a bylinkář Karel Štenbaur, který je zároveň spolupracovníkem farmacie BIOMEDIKA PRAHA. Přednáška bude o bylinkách, které potlačují bolesti pohybového aparátu člověka a bylinkách na posílení oslabeného organismu.
Začátek je v 17:00 u nás na Envi. Přednáška je zdarma. Vemte si sebou tužku a papír na cenné poznámky. Pozvánka na akci také na https://www.facebook.com/EnviCentrum/. Všichni jste srdečně zvání..

Kroužek na Envi 2018/2019

Kroužek na Envi ???

Doposud to neklaplo. Prosíme rodiče, aby své děti do neděle 28.10. 2018 přihlásili na mail krsakova@prokrajinu.eu zasláním závazné přihlášky, kterou najdete níže. V neděli se rozhodne a v pondělí Vás budeme prostřednictvím stránek a facebooku informovat, zda kroužek letos bude či nikoli. Děkujeme za pochopení.
Kdy:                             úterý v čase 15-17:00

Cena na školní rok:     500 Kč
Věk dětí:                      žáci 1.-9. třídy
Minimální počet dětí:  10
Náplň kroužku:            Tvoření, vaření, zahrádkaření, modelaření, výlety, pobyt v přírodě,…

Pozn.1: Rádi přivítáme nadšené a nápadů plné studenty i dospělé a poskytneme cennou zkušenost při práci s dětmi.
Pozn.2: Při menším počtu přihlášených bude kroužek opravdu ZRUŠEN!

Přihlášky prosím zasílejte na e-mail: krsakova@prokrajinu.eu

prihlaska_krouzek

Platba bude možná hotově na prvním kroužku.

Nové výukové programy na Envi

Připravili jsme pro vás nový leták s výukovými programy, které na Envicentru Pro krajinu nabízíme. Od nového školního roku se můžete přijet podívat na zbrusu nový výukový program na téma kompostování s názvem U nás doma na kompostu, který je určen Mateřským školám a Základním školám I. i II. stupně. Program vznikl v rámci projektu s názvem „Kompostuj i ty“, který je spolufinancován Zlínským krajem.

Programy pro MŠ (1. str, 2.str)

Programy pro ZŠ I. stupeň (1.str, 2.str, 3.str, 4.str)

Programy pro ZŠ II. stupeň a SŠ (1.str, 2.str, 3.str, 4.str)

Také připravujeme další nové výukové programy na téma „Hospodaření s vodou aneb Staré moudrosti v nové krajině“, které budou určeny pro Základní školy a pro Střední školy, dále také pro pedagogy. Celý projekt je spolufinancován z Fondu malých projektů 2014-2020 programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika.

Těšíme se na spolupráci.

Envicentrum Pro krajinu

Vysoké Pole